تاریخ انجام 20 خرداد 1401
وظیفه ما طراحی لوگو - موشن گرافیک
حوزه کاری شیلات

هولدینگ ستاره صنعت ماهور جنوب، درحوزه شیلات مشغول به فعالیت می باشد.

ستاره صنعت ماهور جنوب

در طراحی این لوگو، سعی بر این شده است تا به ساده ترین شکل حوزه فعالیت نمایان باشد. به دلیل فعالیت در حوزه شیلات، از اِلِمان ماهی در طراحی این لوگو استفاده شده است.

رنگ های سبز و آبی به عنوان رنگ های اصلی انتخاب شده اند تا حس تازگی و طراوت را به خوبی به مخاطب انتقال دهد.

در ادامه، هویت بصری - Visual identity ستاره صنعت ماهور جنوب را میتوانید مشاهده کنید.

brand book-ستاره صنعت ماهور جنوب brand book-ستاره صنعت ماهور جنوب brand book-ستاره صنعت ماهور جنوب brand book-ستاره صنعت ماهور جنوب brand book-ستاره صنعت ماهور جنوب brand book-ستاره صنعت ماهور جنوب brand book-ستاره صنعت ماهور جنوب brand book-ستاره صنعت ماهور جنوب brand book-ستاره صنعت ماهور جنوب brand book-ستاره صنعت ماهور جنوب brand book-ستاره صنعت ماهور جنوب brand book-ستاره صنعت ماهور جنوب brand book-ستاره صنعت ماهور جنوب brand book-ستاره صنعت ماهور جنوب brand book-ستاره صنعت ماهور جنوب brand book-ستاره صنعت ماهور جنوب
به اشتراک گذاشتن این پروژه