تاریخ انجام ۲ تیر ۱۴۰۱
وظیفه ما طراحی لوگو - طراحی محصول
حوزه کاری آرایشی و بهداشتی

شرکت سان پلی، تولید کننده محصولات آرایشی و بهداشتی می باشد.

سان پلی - Sun Play

در طراحی ای لوگو، سعی شده است تا پویایی این صنعت به مخاطب القا شود.

لوگوی سان پلی، شامل یک کاراکتر خورشید می باشد که حالت اکتیو به خود دارد؛ در حقیقت طراحی رابطه مستقیم با نام برند دارد < بازی آفتاب >

هرکدام از قسمت های این کاراکتر، شامل دست، پا یا سر، جزو هویت اصلی طراحی به حساب می آیند و در طراحی هویت بصری این برند، شاهد استفاده از این المان ها هستیم.

به دلیل اینکه لوازم آرایشی و بهداشتی در طول روز مورد استفاده قرار می گیرند استفاده از رنگ های گرم و جذاب باعث انتقال حس سرزندگی و شور و هیجان به مخاطب می شود.

در ادامه می توانید هویت بصری - visual identity سان پلی را مشاهده کنید

brand book-سان پلی - Sun Play brand book-سان پلی - Sun Play brand book-سان پلی - Sun Play brand book-سان پلی - Sun Play brand book-سان پلی - Sun Play brand book-سان پلی - Sun Play brand book-سان پلی - Sun Play brand book-سان پلی - Sun Play brand book-سان پلی - Sun Play brand book-سان پلی - Sun Play brand book-سان پلی - Sun Play brand book-سان پلی - Sun Play brand book-سان پلی - Sun Play brand book-سان پلی - Sun Play brand book-سان پلی - Sun Play brand book-سان پلی - Sun Play
به اشتراک گذاشتن این پروژه