درباره ما

درباره ما بیشتر بدانید

ما بر نوآوری های خلاقانه و استراتژیک متمرکز هستیم

به دنبال متخصص هستید ؟
ما برند و تجربه ای را طراحی میکنیم که مشتریان مناسب را جذب میکند

آی دیزاین یک استودیو طراحی است که در سال 1392 فعالیت خود را آغاز کرده است. آی دیزاین در طی سال های فعالیت خود لوگوهای زیبا و حرفه ای برای انواع کسب و کارها طراحی کرده است

داستان آی دیزاین
از ابتدا تا الانِ آی دیزاین

برند خود را با تیم حرفه ای بسازید

استودیو آی دیزاین از ابتدا تا تبدیل شدن به یک برند بزرگ همراه شماست

شروع یک برند جدید
مشتری آی دیزاین - گوشی فروشی - gooshi forooshi
مشتری آی دیزاین - سیراف تجهیز طب - Siraf Tajhiz Teb
مشتری آی دیزاین - فروشگاه داستان - Dastan store
مشتری آی دیزاین - سروح - Sorouh Al khaleejiah