تاریخ انجام 16 آذر 1400
وظیفه ما طراحی لوگو - موشن گرافیک
حوزه کاری عکاسی

آتلیه تخصصی در حوزه کودک و عکاسی دوران بارداری

آتلیه لیماژ

آتلیه لیماژ یک آتلیه تخصصی در حوزه کودک و عکاسی دوران بارداری است. واژه ی لیماژ به معنی تصویر بوده که در کنار کلمه ی فرانسوی آتلیه ( Atelier ) به معنای کارگاه، کارگاهی برای خلق تصاویر می سازد.

اِلِمان استفاده شده در لوگو، بچه فیل است و اشاره به حوزه تخصصی این آتلیه یعنی کودک دارد.

brand book-آتلیه لیماژ brand book-آتلیه لیماژ brand book-آتلیه لیماژ brand book-آتلیه لیماژ brand book-آتلیه لیماژ brand book-آتلیه لیماژ brand book-آتلیه لیماژ brand book-آتلیه لیماژ brand book-آتلیه لیماژ brand book-آتلیه لیماژ brand book-آتلیه لیماژ brand book-آتلیه لیماژ brand book-آتلیه لیماژ brand book-آتلیه لیماژ brand book-آتلیه لیماژ
به اشتراک گذاشتن این پروژه